Návšteva prezidenta Bulharska

Martin Mikuláš

Zástupcovia Spolku Slovákov z Bulharska pozdravili bulharského prezidenta

pri jeho návšteve v Bratislave

 

     Pri príležitosti 20. Výročia od podpisu „ Dohody o spolupráci medzi Bulharskom a Slovenskou  republikou “, prišiel na návštevu na Slovensko prezident Bulharska, jeho Excelencia pán Rosen Plevneliev.

     Počas spomínanej návštevy dňa 5. novembra 2013 boli pozvaní Veľvyslanectvom Bulharska do Zrkadlovej siene Primacionálneho paláca aj zástupcovia nášho spolku. Tento reprezentovali predseda spolku Štefan Červenák, Martin Mikuláš, Štefan Zelenák, Ján Botík, Michal Jančík a Ondrej Šproch. V mene nášho spolku pozdravil pána prezidenta Martin Mikuláš slovami v tomto znení :

„Vážený pán prezident, v mene nášho spolku Vás vítajú Slováci ktorí sa narodili v Bulharsku a neskôr sa vrátili do svoj pôvodnej vlasti na Slovensko. Napriek tomu si s radosťou spomínajú na svoje detské roky, keď sa so svojimi rovesníkmi hrávali v priestoroch Gornej Miltrpoliji, Podeme a Brašljanici. Tieto svoje zážitky občerstvujeme s času na čas návštevou rodných končín a stretnutiami s našimi priateľmi tam, aj tu na Slovensku.“

     Potom odovzdal v zastúpení nášho spolku Štefan Červenák malý suvenír pánu prezidentovi. V rámci pokračujúcich osobných rozhovorov vo voľnom programe sa autor tohto článku opýtal pána prezidenta, či jeho priezvisko pochádza z názvu príslušného krajského mesta Pleven. Prekvapivá odpoveď znela, že nie, nakoľko on pochádza z južného Bulharska ( Trakia ), kde sa nachádza obec s názvom Plevno. Takto sme sa rozlúčili s úsmevom a potriasaním rúk.

 

 Martin MikulášStaršie články

© Spolok Slovákov z Bulharska 2008. Design by Riot Design © 2008. Webdizajn a výroba © Altamira Softworks 2008.. Toplist