školstvo

Mária Topoľská

Aj medzi učiteľmi pôsobiacimi medzi našimi krajanmi v severnom Bulharsku bolo dosť takých, na ktorých si naši rodáci dodnes s úctou spomínajú. To sú tí učitelia, ktorí svoje pôsobenie medzi žiakmi nepovažovali len za svoje občianske povolanie, ale ho pociťovali predovšetkým ako svoje poslanie.

Jednou z nich je aj „naša pani učiteľka“ Mária Topoľská, rodená Kučerová, ktorá medzi nami pôsobila dlhých jedenásť rokov. Keď sa s odstupom času zamýšľame nad jej obetavou prácou, môžeme bez zveličovania povedať, že zo semienok národného povedomia, ktoré do našich sŕdc s trpezlivosťou jej vlastnou zasievala, vyrástli nádherné a zdravé plody oddanosti a lásky k svojej vlasti.

Nuž, priblížime si aspoň v krátkosti životné osudy Márie Topoľskej. Ozaj, s akými asi pocitmi prichádzala čerstvá absolventka Štátneho učiteľského ústavu v Prešove na jeseň roku 1929 do dosť zanedbanej, v letných horúčavách zaprášenej a jesenných pľúšťach zablatenej Gornej Mitropoliji?

Pomerne rýchlo sa prispôsobiť pomerom v Gornej Mitropoliji, obci s najväčšou slovenskou menšinou v Bulharsku, jej umožnili aj jej predchádzajúce bohaté a často trpké „univerzity života“. Už od detstva jej prichodilo boriť sa s nepriazňou osudu. Narodila sa 10.11.1909 v robotníckej rodine. Otec bol kovorobotníkom, zomrel v Prahe roku 1918 a matka pracovala v tlačiarni. Základné vzdelania získala v Prahe, v Baia Mare a v československej škole v Sofii, kde zavŕšila tri ročníky meštianskej školy a v roku 1925 odišla študovať do Prešova. V roku 1940 opúšťa Gornú Mitropoliju a s celou rodinou prichádza na Slovensko.

Do literárnej podoby začala pretavovať svoje bohaté, často dramatické skúsenosti z detstva, dospievania i z plodných rokov strávených medzi krajanmi v ďalekej „Bugárskej“. Jej prvé poviedky a novely uzreli svetlo sveta na stránkach literárnych časopisov, predovšetkým  v Slovenských pohľadoch. Výsledkom jej literárnych snažení bola prvá kniha krátkych poviedok i noviel pod názvom V putách zeme. (1944 Matica slovenská, Martin).

Pre nás, Slovákov z Bulharska, ostáva predovšetkým Mária Topoľská ako „naša pani učiteľka“, ktorá s toľkou láskou a trpezlivosťou nám vštepovala lásku k vedomostiam, „okresávala v spôsoboch“ a hlavne,  vychovávala z nás ľudí, ktorí si vedeli zastať svoje miesto v živote.

Štefan Zelenák

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *